Textové pole: NA ZAČÁTEK
 

 

 

 


         POUŽITÍ  MALÉHO PLC V RELÉOVÉ AUTOMATICE STROJE :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 Bruska FORTUNA v Strojírnách Poldi Kladno a.s.

 

Stroj byl dodán z fy Volvo pro obrábění polygonu na konci klikových hřídelů. Řízení je realisováno releovou automatikou z cca let 1950-tých.  Při zapnutí stroje musí  specielně proškolený brusič nastavit hřídel vřeteníku (otáčí obrobkem) na koncový spínač a na značku, poté nastavit hřídel  brusného vřeteníku (posuvem dělá tvar polygonu) na dva koncové spínače  a tlačítkem stroj zasynchronizovat. Pokud se nepovede, tak znovu. Zasynchronizováním se zapne vazba dvou výkonových selsynů Siemens, které zajišťují stejné otáčení obrobku a posuvového mechanismu.

      Zákazník požadoval, aby  tato manipulace byla zjednodušena. Stroj pracuje v maximálním vytížení a je  potřeba, aby kterýkoliv brusič mohl na stroj nastoupit a pracovat, i když není na stroj zvlášť naučen.

      Stanovili jsme tedy (a souhlas zákazníka), že po zapnutí stroje pracovník pouze zmáčkne tlačítko "zasynchronunisuj", stroj sám nastaví hřídele, zapne selsyny a kontrolkou oznámí, že je možno pokračovat v práci. Doplnili jsme ještě funkci kontroly synchronní polohy hřídelů. Při chybném zasynchronizování totiž mohou být vyráběny zmetky v ceně mnoha desítek tisíc korun.

       Naše práce začíná analýzou  funkce reléové automatiky, stanovením  co a jak doplnit  (tedy projekt úpravy elektro) a stanovením funkcí řízení ( v podstatě program PLC automatu). Poté  jsme doplnili a pozměnili zapojení  stávající automatiky včetně montáže malého PLC automatu.Prostě jsme namontovali námi udělaný projekt. Stroj jsme odzkoušeli a předali zákazníkovi.   

 

Textové pole: NA ZAČÁTEK