Textové pole: NA ZAČÁTEK
 

 


POUŽITÍ  16 BITOVÉHO MIKROKONTROLÉRU V REGULÁTORU ZDROJE  VN PRO ODLUČOVAČ  POPÍLKU - ENERGETIKA

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pro : Автоматичэские Системы Управления в Енергетике - Москва

 

POŽADAVEK  VZNIKL OD RUSKÉ FIRMY, KTERÁ ZAJIŠŤOVALA  SERVISNÍ A DALŠÍ ČINNOSTI PRO JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH   RUSKÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZÁVODÚ.  ZÁVOD SI NECHAL PŘEDLOŽIT NABÍDKY ČESKÝCH A EVROPSKÝCH  FIREM. FIRMY BUĎ ODMÍTLY DODAT REGULÁTOR, NEBO ZA ZNAČNOU CENU PŘEDVEDLY REGULÁTOR, KTERÝ NEVYHOVOVAL KONSTRUKCI RUSKÉHO VN ZDROJE. KONSTRUKCE SE V PODSTATĚ LIŠÍ  OD EVROPSKÉ A DALŠÍCH UMÍSTĚNÍM VÝKONOVÝCH  TYRISTORÚ  PŘÍMO V NÁDOBĚ  VN  TRANSFORMÁTORU  V CHLADICÍM OLEJI. TO PŘINÁŠÍ  NĚKTERÉ VYHODY, KTERÝCH SE RUSKÝ VÝROBCE NECHTĚL VZDÁT.( NENÍ POTŘEBA ROZVADĚČ S VELKÝMI CHLADIČI A VENTILÁTORY PRO CHLAZENÍ TYRISTORÚ, MENŠÍ RUŠENÍ NA VÝKONOVÝCH VODIČICH ATD.)    VE SPOLUPRACI S ČESKÝMI ODBORNÍKY NA ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVÁNÍ PRACHU JSME ZKONSTRUOVALI MIKROPOČÍTAČOVÝ REGULÁTOR PŘIZPÚSOBENÝ PARAMETRÚM RUSKÝCH TYRISTORÚ A DALŠÍM POŽADAVKÚM. NASTAVENÍ PARAMETRÚ REGULACE JE MOŽNÉ JAK Z PANELU REGULÁTORU, TAK Z NADŘÍZENÉHO SYSTÉMU VČETNĚ MOŽNÉ VIZUALIZACE A MONITOROVÁNÍ Z NADŘÍZENÉHO DISPEČERSKÉHO SYSTÉMU. VÝROBA BYLA ZAVEDENA U NÁS, DODALO  SE ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ KUSÚ, POZDĚJI SE ČÁST VÝROBY PŘEDALA RUSKÉMU ZÁVODU.

 

 

POUŽITÍ MALÉHO MIKROPOČÍTAČE (AT2051) VE SNÍMAČI ÚLETU POPÍLKU

(ENERGETIKA  ELEKTRÁRNY)

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Pro : Автоматичэские Системы Управления в Енергетике - Москва

KONSTRUKCE VZNIKLA JAKO NAŠE NABÍDKA PRO RUSKÉHO ZÁKAZNÍKA. NA OCELOVÉ TYČI  UMÍSTĚNÉ  V KOUŘOVODU  ELEKTRÁRNY SE PRÚTOKEM KOUŘE VYTVÁŘÍ MALÝ ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ, JEHOŽ VELIKOST JE ZÁVISLÁ NA MNOŽSTVÍ POPÍLKU-PRACHU V KOUŘOVÝCH PLYNECH. MĚŘENÍM  VZNIKAJÍCÍHO NÁBOJE  TEDY LZE URČOVAT MNOŽSTVÍ POPÍLKU V KOUŘI. TENTO  ZNÁMÝ PRINCIP MÁ V PODSTATĚ NEVÝHODU V ZÁVISLOSTI NÁBOJE NA RYCHLOSTI PLYNU, VÝHODOU OVŠEM JE VELKÁ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST PŘI MINIMÁLNÍCH  POŽADAVCÍCH NA ÚDRŽBU. A TO JSME PRO RUSKÉ PODMÍNKY VYHODNOTILI JAKO PŘEDNOSTNÍ.

  POUŽILI JSME ELEKTROMETRICKÝ ZESILOVAČ fy BUR BROWN , INTEGROVÁNÍ NÁBOJE NA VSTUPNÍM KONDENZÁTORU  A MĚŘENÍ DOBY, ZA KTEROU SE KONDENZÁTOR NABIJE NA PRAHOVOU HODNOTU. MIKROPOČÍTAČ  TEDY MĚŘÍ VZNIKAJÍCÍ NÁBOJ, PROVÁDÍ  PŘEPOČTY, STANOVUJE DOBU, PO KTEROU JE MĚŘENÍ PRÚMĚROVÁNO (VOLITELNÉ), URČUJE ROZSAHY MĚŘENÍ (VOLITELNÉ), ZMĚŘENOU HODNOTU PŘEVÁDÍ  NA VÝSTUPNÍ  ANALOGOVÝ SIGNÁL ( NAPĚTÍ-PROUD 0-20mA NEBO 4-20 mA). SOUČASNĚ OBSLUHUJE KOMUNIKAČNÍ LINKU S ROZHRANÍM RS 485 A KOMUNIKAČNÍM PROTOKOLEM MODBUS RTU, SNÍMAČ TAK LZE POUŽÍT JAKO SLAVE PŘÍSTROJ V MĚŘICÍM SYSTÉMU.

  PŘÍSTROJ BYL ODZKOUŠEN V RUSKU, PROVEDENA SROVNÁVACÍ  MĚŘENÍ S GRAVIMETRICKÝM MĚŘENÍM A UZNÁN JAKO VHODNÝ PRO PROVOZNÍ MĚŘENÍ. DODÁNO ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ KUSÚ RUSKÉMU ZÁKAZNÍKOVI.