Oto  HRABĚTA - ELEKTRONIKA  

    Vrbová 1476,  250 01 Brandýs n/L, Česká republika

 

    tel./fax: (+420) 326 902 506          mail : hrabele@c-box.cz

    mobil:   (+420)  608 513 205          IČ:    137 62 079

 
                                                                                                                 

 

NABÍZÍME VÁM:         - projektujeme a montujeme elektroniku a elektrovybavení pro výrobní stroje

                                            a linky (ovládání, řízení, automatizace a regulace) . To znamená použití PLC

                                            automatů a dalších standartních prostředků.

 

                                         - pro výrobky strojírenské apod.  zajistíme konstrukci a výrobu elektronického

                                            vybavení výrobku. To představuje použití jednočipových mikropočítačů a

                                            dalších elektronických prvků.

                                      

                                         - výrobky: pro oblast automatizace  vyrábíme některé

                                           elektronické přístroje

 

                                         - pro obráběcí stroje projektujeme a montujeme CNC řídicí systémy, odmě-

                                           řování a řízení PLC automaty.       

 
Textové pole:  POUŽITÍ AUTOMATÚ PLC
                       
                   
          
Textové pole:  POUŽITÍ JEDNOČIPOVÝCH
     MIKROPOČÍTAČÚ
                      
             
Textové pole:       VÝROBKY PRO 
      AUTOMATIZACI 

            
Textové pole:    PRO AUTOMATIZACI
 ZAHRAD A DOMÁCNOSTÍ 
            
             
Textové pole:  CNC ŘÍZENÍ OBRÁBĚCÍCH
           STROJÚ
           
Textové pole:           O NÁS

                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JSME PŘIPRAVENI  POMOCI  VÁM  ŘEŠIT  VAŠE  PROBLÉMY  NAPŘÍKLAD  V  TÉCHTO

                                                                      PŘÍPADECH  :

 

( A  V  DALŠÍCH  APLIKACÍCH  ELEKTRONIKY  V PRÚMYSLU,  ZEMĚDĚLSTVÍ,  LÉKAŘSTVÍ ATD.)    

 
                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Sestavili jste výrobní linku, zkonstruovali specielní stroj pro vaši výrobu, nebo vaše výrobní linka či stroj

je vybaven nepříliš funkční elektrikou a elektronikou. Nebo by vám nebylo proti mysli zjednodušit práci

vašim pracovníkům, zvýšit výkonnost výroby a podobně. Stojíte tedy před problémem co udělat s elektrovybavenim vašeho zařízení. Pravděpodobně vám doporučíme udělat projekt, novou instalaci elektro

a elektroniky s použitím PLC automatů (= automaty programovatelného logického řízení).

 

POUŽITÍ  PLC AUTOMATÚ PRO ŘÍZENÍ STROJÚ A  TECHNOLOGIÍ

je ekonomické v případě, že dodávka tohoto zařízení bude jednou nebo několikrát. PLC automaty jsou

vyráběny velkosériově - tím je dána jejich přijatelná cena . Volbou jejich sestavení a programem ří-

zení pokrývají velmi širokou oblast požadavků na ovládání, řízení, automatizaci a regulaci.

      Naše firma upřednostňuje použití automatů vyráběných japonskou  firmou KOYO, softvarové

vybavení a obchodní  činnost zajišťuje americká firma DIRECT LOGIC.(http://www.tecon.cz/)

Ve spolupráci s vašimi odborníky tedy stanovíme co a jak řídit, uděláme vám cenovou nabídku a po-

kud se dohodneme, uděláme  projekt elektrických zapojení  atd., naprogramujeme PLC automat,

nainstalujeme a zapojíme zařízení dle projektu, uvedeme do provozu včetně "doladění" funkce.

 

NA ZAČÁTEK                                                                                                                             UKÁZKY ŘEŠENÍ

 

 

Vyrábíte  přístroj, stroj, zařízení  a nemáte k němu vhodné elektrické a elektronické vybavení. Nebo vybavení vašeho stroje neodpovídá běžné světové úrovni. Zbytečně tak přicházíte o zakázky nebo musíte prodávat za nižší cenu. Nabídneme vám v tom případě konstrukci desek s mikropočítačem na míru pro váš stroj.

 

POUŽITÍ JEDNOČIPOVÝCH MIKROPOČÍTAČÚ

 má význam pro sériově vyráběné výrobky. Představuje konstrukci desky(-ek) plošných spojů s mikropočítačem a dalšími součástkami, program počítače atd. Cenově  představuje konstrukce a programování podstatnou položku, později ovšem vychází  elektronické vybavení výrobku velmi levně oproti všem ostatním možnostem řešení. Konstrukci lze optimalisovat pro daný stroj velmi detailně s ohledem na zákazíka-uživatele. Náklady na konstrukci podle konkrétních případů můžeme zmírnit vzájemnou dohodou tak, že část  nákladů zahrneme do naší režie a budeme počítat s jejich umoření a ziskem při dalších dodávkách většího počtu zařízení. Tedy v případě, že zařízení pro vaše výrobky budeme dodávat my.

 

 

NA ZAČÁTEK                                                                                                                             UKÁZKY ŘEŠENÍ

 

 

 

 

NA ZAČÁTEK                                                                                                                             UKÁZKY ŘEŠENÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                    

 

 

Váš obráběcí stroj je po mnoha letech již morálně zastaralý, elektronika náklady na servis a údržbu  přesahuje únosné meze, nebo máte nápad, jak stroj, a tím i vaše výrobní možnosti, dostat na vyšší úroveň.

Nabídneme vám celý sortiment  odměřování, řízení PLC automaty, řízení CNC systémem, komunikace mezi strojem a technologií atd

 

CNC ŘÍZENÍ OBRÁBĚCÍCH STROJÚ. 

Pro vaše technology není třeba nabídku dále rozvádět, upřednostňujeme české řídicí systémy vyráběné českou firmou na vysoké světové úrovni, možná návaznost na CAD-CAM systémy ( MEFI s.r.o.)

 

NA ZAČÁTEK                                                                                                                                           

 
 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektujete, montujete elektrická a elektronická zařízení, děláte údržbu elektroniky v průmyslu, pak vás možná zaujme některý z našich výrobků doplňující trh.

 

VÝROBKY PRO AUTOMATIZACI 

 

POLOVODIČOVÁ PAMĚŤ DCM 32K   pro řídicí systémy NS720.  Pro staré řídicí systémy, vyráběné do konce roku 1989, jsme v roce 1991 zkonstruovali polovodičovou paměť počítače ADT4400. Nahrazuje feritové paměti původně v tomto ŘS používané. Náhrada představuje doplnění několika vodičů do vany počítače a zasunutí jednotky.  Výsledkem zpravidla je poměrně spolehlivý řídicí systém místo neopravitelného.Bylo vyrobeno a aplikováno několik set kusů.

 

CENA:  25 000,- Kč  bez DPH                                                                                                                            NÁVOD 

 

 

 

 

SNÍMAČ VYSOKONAPĚŤOVÉHO POLE SVNP 50.  Je specielním výrobkem pro redundantní zabezpečení pracovišť vysokého napětí. Snímá elektrické pole vytvářené obvody VN, přítomnost pole = přítomnost napětí = obvody zapnuty = sepnut výstupní tranzistor. Je snímáno pouze pole střídavé s kmitočtem 50 Hz pro vyloučení chybné indikace.

 

CENA:  6500,- Kč  bez DPH                                                                                                                               NÁVOD

 

  

 

 

UNIVERSÁLNÍ DESKY OH .  Jedná se o elektronickou "bižuterii", při projektování rozvaděčů osazením vhodné destičky můžeme ušetřit náklady na drahé přístroje pokud potřebujeme třeba jen stabilizované nebo referenční napětí a máme rozvedeno ovládací napětí 24V a podobně. Dodáváme  jen neosazenou desku PS.

 

CENA:   110,- Kč / kus,  bez DPH,  bez poštovného                                                                                        NÁVOD

 

 

 

NA  ZAČÁTEK

 

Máte zahradu, na ní rodinný domek, nebo jste firma, která profesionálně projektuje, dělá a udržuje zahrady, parky a podobně. Nabídneme vám některé systémy, které vám zpříjemní a zpohodlní  běžný život a udělají vám radost, že je máte.

 

 

PRO AUTOMATIZACI ZAHRAD A DOMÁCNOSTÍ

Omlouváme se,  výrobky jsou ve stavu vývoje a zkoušek, kromě spolehlivosti ověřujeme i účelnost a praktičnot navržených řešení.

 

 

NA ZAČÁTEK

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NÁS

Firma začala svou činnost v roce 1991, tvoří ji bývalí pracovníci státního podniku Závodů průmyslové automatizace, který skončil prakticky v roce  1992. Jako živnostenská firma v počátcích zajišťovala  opravy a servis řídicích systému na obráběcích strojích, současně se věnovala vývoji a konstrukci elektronických přístrojů pro svůj další rozvoj i na požadavky zákazníků. V současné době máme praxi a zkušenosti jak v oblasti strojírenského průmyslu, tak i v energetice a dalších oborech hospodářství.

 

 

NA ZAČÁTEK