Textové pole: NA ZAČÁTEK
 


 NÁVOD NA MONTÁŽ PAMĚTI DCM 32K

 

            Při montáži DCM 32K je nutno do konektoru "b" na pozici "1." pro paměti doplnit 8ks. dutinek a potom provést sedm nových spojů mezi pozicí pro desku DCA 001 a výše uvedeným konektorem "b" a dále jeden spoj mezi konektorem "b" a "-" svorkou zdroje DUE 102 19V.

Tabulka nových spojů                                                            

Číslo vodiče

Pozice pro DCA 001

Pozice "1." pro DCF 001

1

a5  

b22

2

a36

b24

3

b31

b26

4

b33  

b30

5

b34  

b34

6

b37  

b38

7

b57

b42

8

"-"pól zdroje DUE-102 19V

b39

Propojení podle tabulky doporučujeme provést ovíjenými spoji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

značení konektorů a van počítače ADT 4400

Pohled ze zadní strany řídícího systému

 

DCF-001

pozice 1.

 

 

 

DCF-001

pozice 2.

 

 

 

DCA-001

 

DCA-002

 
 Desky:

 

 


Konektor „B“

 

Konektor „B“

 

Konektor „B“

 

Konektor „B“

 
                    

62

 

62

 

62

 

1

 

1

 

1

 

1

 

62

 

62

 

Konektor „A“

 

Konektor „A“

 

62

 

62

 

1

 

1

 

Konektor „A“

 

Konektor „A“

 

Vana „B“

 

1

 

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLOVODIČOVÁ PAMĚŤ DCM 32K PRO ŘÍDÍCÍ SYSTÉM NS 720

Paměť DCM 32K byla vyvinuta jako náhrada původní, dnes již  zastaralé magnetické paměti DCF 001.

 

Výhody paměti DCM 32K

·       zvýšení spolehlivosti systému NS 720 (je dáno použitím C-MOS pamětí s vysokým stupněm integrace místo  feritových pláství)

·       ke své činnosti nevyžaduje napájení ze zdroje DUE 102,DUE 112 a funkci teplotního čidla KHT 2

·       polovodičová paměť DCM 32K je plně vzájemně zaměnitelná s feritovými pamětmi DCF 001 pouhou výměnou desek, po doplnění 8ks vodičů

·       místo dvou kusů DCF 001 stačí jedna paměť DCM 32K s kapacitou 32K

 

Technické parametry DCM 32K

Kapacita paměti: 32K

Napájení : +5V / 0.5A

Zálohové napájení : 3ks. alkalických nevratných článků, životnost  min. 2 roky, není třeba dobíjet, jednoduchá výměna.Po dvou letech  provozu doporučujeme výměnu článků.

Klimatické podmínky odpovídají TP NS 720.

 

Cena DCM 32K

Cena paměti DCM 32K je 25.000,-Kč bez DPH, případně dle dohody podle odebraného množství.

 

Záruční podmínky

Záruční lhůta je jeden rok od data splnění dodávky. Základní podmínkou pro přijetí garanční opravy je neporušenost dvou ks. výrobních plomb. Garanční opravy jsou prováděny výměnou.